fbpx
 • Deklopgroep Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

 • Beleid Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

  Ons MVO beleid is gericht op de drie pijlers People, Planet en Profit. Wij hebben een zestal beleidsterreinen geformuleerd, waar wij de focus op leggen.

  • Duurzame inkoop
  • Duurzame energie
  • Duurzame mobiliteit
  • Duurzame dienstverlening
  • Duurzaam personeelsbeleid
  • Duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid

  Een concreet voorbeeld van ons duurzame inkoopbeleid is, dat wij begin 2018 volledig de overstap hebben gemaakt naar de producten van Tana green care PROFESSIONAL voor het dagelijkse schoonmaakonderhoud. Tana green care PROFESSIONAL producten zijn milieuvriendelijk, duurzaam, gecertificeerd op verschillende milieukeurmerken (onder andere Cradle to Cradle (C2C), EU-ecolable (ecoflower) en worden samengesteld uit plantaardige hernieuwbare grondstoffen.

  Onze uitgebreide beleidsverklaring inzake MVO kunt u middels het contactformulier bij ons opvragen.

  Sociaal Ondernemen

  Sociaal ondernemerschap wordt breed gedragen binnen De Klop Facility Group. Zo hebben wij in 2018 trede 3 van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO certificaat) behaald. Dit is de hoogste trede op de ladder en is een erkenning dat wij tot de koplopers behoren op het gebied van socialer ondernemen. Dit betekent dat wij aan meer personen uit de PSO-doelgroep werkgelegenheid bieden dan organisaties van dezelfde grootteklasse. Wij voldoen aan de kwalitatieve eisen met betrekking tot passend werk, integratie, functioneren, ontwikkeling en begeleiding. Ons huidige personeelsbestand bestaat voor bijna 15% uit medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij hebben intensief contact met WerkgeversServicePunten (WSP’s) en de SROI-afdelingen binnen gemeenten.